O společnosti

Představení společnosti

Roční obrat společnosti se v současnosti pohybuje kolem 2,5 miliard Kč. Společnost zaměstnává více než 250 pracovníků, sídlo a ústředí společnosti je v městě Rumburk v okrese Děčín. Po celé České republice má společnost zřízena lesnická střediska, která jsou regionálně sdružena do výrobních divizí. Společnost se chová ve svém podnikání podle definované firemní vize a firemního kodexu. Kvalitu řízení a kvalitu produktů má společnost dokladovány získanými mezinárodními i tuzemskými certifikáty.

VIZE

 • Moderní, dynamická, vážená a společensky odpovědná evropská společnost.

KODEX

 • Jméno společnosti považujeme za symbol kvality a solidnosti.
 • Zákazník svými požadavky a očekáváními zásadně ovlivňuje naši činnost.
 • Zaměstnance považujeme za největší hodnotu naší společnosti, usilujeme stát se vyhledávaný a váženým zaměstnavatelem.
 • Zajištění Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci řešíme nadstandardním systémem.
 • Životní prostředí aktivně chráníme a zlepšujeme v souladu s požadavky environmentální legislativy.
 • Dřevní hmotu z trvale udržitelně obhospodařovaných lesů považujeme za ideální ekologický a obnovitelný materiál pro předměty denní potřeby.
 • Energetické úspory se snažíme postupně stále více zakomponovat do našich výrobních procesů.
 • Etické chování prosazujeme v souladu s pravidly Compliance.
 • Příležitosti pro zlepšování aktivně vyhledáváme a analyzujeme ve všech oblastech našeho působení.

Získané certifikace

 • systém řízení kvality dle normy ISO 9001
 • systém environmentálního řízení kvality dle normy ISO 14001
 • systém řízení BOZP dle ISO 45001
 • systém řízení EnMS dle ISO 50001
 • systém ověřování spotřebitelského řetězce dřeva C-o-C v rámci pravidel PEFC
 • certifikát SURE - ověřování udržitelnosti biomasy

 

3EC