Úvod

Co děláme

Lesnické práce

Na území celé Evropy nabízíme:

  • provedení těžby dříví a přibližování vytěženého dříví
  • provedení zalesňování a všech dalších pěstebních prací, a to včetně zajištění potřebného sadebního materiálu
  • komplexní obhospodařování lesních majetků na základě nájemní nebo jiné smlouvy

Kontaktní osoby

 

Ing. Petr Šulc, ředitel lesnické divize Čechy STŘEDOZÁPAD

Mobil: +420 604 211 004

 

Jan Krebs, ředitel lesnické divize Čechy SEVER

Mobil: +420 602 652 705

Stanislav Valvoda, ředitel lesnické divize Čechy JIHOZÁPAD

Mobil: +420 604 211 156

Michal Keder, ředitel lesnické divize Morava SEVER

Mobil: +420 602 322 439

Ing. Petr Klacl, zástupce ředitele lesnické divize Morava SEVER

Mobil: +420 602 103 942

Ing. Alois Liška, pověřen řízením divize Morava JIH

Mobil: +420 602 578 791

 

Dříví

Logo PEFCNa území celé Evropy nabízíme:

  • prodej dříví všech sortimentů vyrobených v rozměrech a kvalitě přesně dle individuálních požadavků zákazníka
  • zajištění dopravy dříví až k zákazníkovi, a to dopravou silniční, železniční i lodní
  • výkup dříví na pařezu
  • výkup dříví všech sortimentů na odvozním místě nebo expedičním skladu 

Kontaktní osoby

 

Ing. Jiří Doležel, divize Obchodní Čechy

Mobil: +420 724 763 600

Ing. Patrik Lasák, divize Obchodní Morava

Mobil: +420 602 537 598

Energetická dřevní štěpka

Z klestu po těžbě dříví v lesních porostech začínáme vyrábět a prodávat energetickou dřevní štěpku, a to zatím jenom na území České republiky.

Spotřebitelům energetické štěpky nabízíme::

  • Smluvní vyvezení klestu na odvozní místo pro vlastní štěpkování zákazníka
  • Smluvní výrobu štěpky na odvozním místě do nákladních vozidel zákazníka
  • Smluvní výrobu a dodávku štěpky až do areálu zákazníka

Kontatní osoba

Jan Krebs, ředitel lesnické divize Čechy SEVER

Mobil: +420 602 652 705