Co děláme

Lesnické práce

Na území celé Evropy nabízíme:

  • provedení těžby dříví a přibližování vytěženého dříví
  • provedení zalesňování a všech dalších pěstebních prací, a to včetně zajištění potřebného sadebního materiálu
  • komplexní obhospodařování lesních majetků na základě nájemní nebo jiné smlouvy

Kontaktní osoby

 

Ing. Petr Šulc, ředitel lesnické divize Čechy STŘEDOZÁPAD

Mobil: +420 604 211 004
 

Jan Krebs, ředitel lesnické divize Čechy SEVER

Mobil: +420 602 652 705

Stanislav Valvoda, ředitel lesnické divize Čechy JIHOZÁPAD

Mobil: +420 604 211 156

Michal Keder, ředitel lesnické divize Morava SEVER

Mobil: +420 602 322 439
 

Ing. Alois Liška, ředitel lesnické divize Morava JIH

Mobil: +420 602 578 791

 

Dříví

Na území celé Evropy nabízíme:

  • prodej dříví všech sortimentů vyrobených v rozměrech a kvalitě přesně dle individuálních požadavků zákazníka
  • zajištění dopravy dříví až k zákazníkovi, a to dopravou silniční, železniční i lodní
  • výkup dříví na pařezu
  • výkup dříví všech sortimentů na odvozním místě nebo expedičním skladu 

Kontaktní osoby

 

Ing. Jiří Doležel, ředitel divize Obchodní

Mobil: +420 724 763 600

Jan Hakl, divize Obchod Čechy

Mobil: +420 602 121 365

Ing. Patrik Lasák, divize Obchod Morava

Mobil: +420 602 537 598

 

Sazenice lesních dřevin

Ing. Milan Hotovec, ředitel divize Školky

Mobil: +420 604 296 003

Ing. Pavel Klíma, vedoucí obchodního střediska divize Školky

Mobil: +420 604 296 031

Energetická dřevní štěpka

Z klestu po těžbě dříví v lesních porostech začínáme vyrábět a prodávat energetickou dřevní štěpku, a to zatím jenom na území České republiky.

Spotřebitelům energetické štěpky nabízíme::

  • Smluvní vyvezení klestu na odvozní místo pro vlastní štěpkování zákazníka
  • Smluvní výrobu štěpky na odvozním místě do nákladních vozidel zákazníka
  • Smluvní výrobu a dodávku štěpky až do areálu zákazníka

Kontatní osoba

Jan Krebs, ředitel lesnické divize Čechy SEVER

Mobil: +420 602 652 705