Úvod

O společnosti

Historické milníky ve vývoji společnosti

 • 1. 11. 1992
  Byla založena akciová společnost UNILES, a.s., a to privatizací státního Lesního závodu Rumburk, jehož historie se datovala od roku 1957.
 • 31. 12. 1993
  Za první ucelený hospodářský rok své existence dosáhla společnost ročního obratu 131 mil. Kč.
 • 26. 5. 1997
  Společnosti byla zapsána ochranná známka na Úřadu průmyslového vlastnictví České republiky.
 • 25. 2. 1999
  Společnost získala prestižní ocenění za 1. místo v celostátní soutěži „1000 obdivovaných firem České republiky za rok 1998“.
 • 8. 11. 2001
  Společnost úspěšně završila certifikační audit podle normy ISO 9001:2000.
 • 31. 12. 2002
  Společnost poprvé ve své existenci překročila půlmiliardový roční obrat, konkrétně dosáhla obratu 532 mil. Kč (tj. po přepočtu v tehdejším kursu cca 20 mil. EUR).
 • 19. 3. 2003
  Společnost úspěšně zakončila certifikaci systému ověřování spotřebitelského řetězce dřeva C-o-C v rámci pravidel PEFC.
 • 23.11.2004
  Společnost získala významný ekologický statut - Certifikát systému environmentálního managementu dle ISO 14001:2004.
 • 20. 11. 2005
  Společnost byla zaregistrována pro ekologické zemědělství na ekofarmě pro pěstování rostlin a chov hospodářských zvířat.
 • 21. 9. 2006
  Společnost zvítězila v krajském kole prestižní soutěže „Firma roku 2006 Ústeckého kraje“.
 • 27. 10. 2006
  Společnost získala certifikát systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle normy OHSAS 18001:1999.
 • 13. 3. 2009
  Společnost získala certifikát dle normy EN 14081-1:2005 na výrobek "Konstrukční dřevo obdélníkového průřezu".
 • 13. 11. 2011
  Společnost změnila vlastnickou strukturu, získala jediného akcionáře a tím se stala členem Skupiny AGROFERT.
 • 31. 12. 2012
  Společnost poprvé ve své existenci překročila miliardový roční obrat, konkrétně dosáhla obratu 1 188 mil. Kč (tj. po přepočtu v tehdejším kursu cca 47 mil. EUR).
 • 31. 12. 2013
  Společnost poprvé ve své existenci překročila dvoumiliardový roční obrat, konkrétně dosáhla obratu 2 566 mil. Kč (tj. po přepočtu v tehdejším kursu cca 95 mil. EUR).
 • 21. 12. 2015
  Společnost získala certifikát systému managementu hospodaření s energií dle ISO 50001. 
 • 12. 2. 2024
  Společnost získala certifikát SURE - ověřování udržitelnosti biomasy.