Výpis platných údajů z evidence skutečných majitelů

15. 3. 2023

Dne 14. 3. 2023 byla splněna povinnost aktualizace zápisu do evidence skutečných majitelů, vyplývající z novely zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů. V příloze aktuality je uveden výpis platných údajů z evidence skutečných majitelů.