Úvod

Informace pro oznamovatele

31. 7. 2023

V sekci "Ke stažení" byl vyvěšen dokument "INFORMACE PRO OZNAMOVATELE MOŽNÉHO PROTIPRÁVNÍHO JEDNÁNÍ PODLE ZÁKONA Č. 171/2023 SB., O OCHRANĚ OZNAMOVATELŮ, V PLATNÉM ZNĚNÍ".