Řízení kvality

Řízení kvality

Řízení kvality

Politika společnosti zahrnující ISO, OHSAS, EnMS a PEFC je obsažena v Příručce ISŘ, kterou si lze vyžádat kdykoliv k prohlédnutí v sekretariátu ústředí.