Úvod

Zpráva auditora

1. 4. 2018

Byl úspěšně ukončen účetní audit hospodaření společnosti za rok 2017. Výsledná příznivá zpráva auditora bude zveřejněna ve Výroční zprávě UNILESu.