Úvod

Školení BOZP

4. 1. 2016

V lednu probíhají na všech našich provozovnách už tradičně intenzivní školení o bezpečnosti práce a ochraně zdraví. I díky tomu máme v posledních letech velmi příznivý klesající trend v počtu pracovních úrazů, za loňský rok 2015 jsme měli pouze 4 evidenční pracovní úrazy.